Rondom het zwembad, aansluitend aan het terras en rekening houdend met de nog aan te leggen border zijn nieuwe graszoden gelegd. Door de ondergrond goed te frezen wordt de grond losgemaakt waardoor de zoden beter kunnen wortelen.