Alle gazongrassen

De grassoorten die bruikbaar zijn voor het gazon moeten aan bepaalde kenmerken voldoen. Deze grassoorten zouden in aanmerking kunnen komen om toegepast te worden in de graszoden die Grasmattenleggen.be gebruikt.

  • Gazongrassen dienen zacht aan te voelen.
  • Kunnen kort maaien verdragen.
  • Hebben een groene kleur.
  • Groeien niet te hard.
  • Verdragen een bepaalde mate van betreding.
  • Zijn bestand tegen ziekten.
  • Kunnen zichzelf door uitstoelen herstellen.

Onderstaande grassoorten zijn geschikt als gazongras. Afhankelijk van het type gazon en de daaraan gestelde eisen worden de gazongrassen ook daadwerkelijk toegepast.

Gewoon struisgras / Arotis tenius

Veel gebruikt in graszaadmengsels; heeft een smal lansvormig blad en vormt zowel ondergrondse als bovengrondse uitlopers. Het gedijt op de meeste gronden, ook op zure heide- en woeste gronden, en is vrij slijtvast. Agrostis castellana is een fijnbladige vorm.

Wit struisgras / Agrostis stolonifera

Heeft dezelfde bladvorm en grootte als gewoon struisgras maar is iets lichter van kleur. Het vormt lange bovengrondse uitlopers, die op den duur een dichte zode doen ontstaan. Zeer geschikt voor het bezaaien van hellingen. Wit struisgras doet het op elke grond, maar heeft veel water nodig om groen te blijven.

Veldbeemdgras / Poa pratensis

Dit heeft een mooi, blauwgroen blad met evenwijdige zijkanten en duidelijke nerven. De plant vormt taaie, ondergrondse uitlopers, die de grond verstevigen en voor een dichte grasmat zorgen. Het mag niet te kort worden gemaaid en het duurt een tijdje voor het zich ten volle heeft ontwikkeld.

Ruw beemdgras / Poa trivialis

Het ruw beemdgras groeit sneller dan veldbeemdgras en gedijt ook goed in de schaduw van gebouwen of bomen, daar waar andere grassen nogal eens verstek laten gaan. Het heeft een diep donkergroen blad dat spits uitloopt. De bovenkant van het blad is altijd dof, de onderkant glanzend. Het is een plant die een natte, zware grond verlangt en bovengrondse uitlopers vormt.

Uitlopervormend roodzwenkgras / Festuca rubra rubra

Een heel nuttige grassoort, vooral voor drogere gronden, met een opgerold, ‘borstelig’ blad en ondergrondse uitlopers. Er bestaan zowel fijne als grove variëteiten, maar enkel de fijnere cultivars zijn voor het gazon geschikt. Festuca litoralis heeft een zeer fijn blad.

Gewoon roodzwenkgras / Festuca rubra commutata

Ook dit is een heel fijnbladige grassoort waarvan het opgerolde blad een borstelige indruk geeft. Het is een pollenvormende plant (geen uitlopers), die een dichte grasmat vormt, vooral in combinatie met Festuca rubra rubra of Agrostis tenuis. Het gedijt het best op lichtere gronden, maar zal het ook doen op zure of kalkrijke gronden.

Langbladig roodzwenkgras / Festuca longifolia

Dit gras heeft een zeer smal, blauwachtig groen of grijs blad en verlangt een goed gedraineerde zandgrond. Het is een aanbevolen soort voor kalkgronden. Fijnbladig roodzwenkgras / Festuca tenuifolia Dit gras heeft heel fijn opgerolde, haast draadvormige blaadjes. De plant gedijt het best op droge gronden en verdraagt heel goed schaduw, mits het niet te kort wordt afgemaaid.

Kamgras / Cynosurus cristatus

Dit gras, dat bijzonder geschikt is voor kalkrijke gronden, heeft een diep donkergroen blad, dof aan de bovenkant en glanzend aan de onderkant. Het vormt dichte zoden.

Engels raaigras / Lolium perenne

Raaigras is een veelzijdig, snel groeiend gras dat met andere zaden moet worden gemengd; een gazon van enkel raaigras zal al gauw worden overwoekerd door mossen en onkruiden. Het donkergroene blad heeft een doffe bovenkant en glanzende onderkant.

Timotheegras / Phleum pratense

Dit is een sterk, zodevormend gras, te grof voor het siergazon maar nuttig voor een gazon dat slijtvast moet zijn. Het grijsachtig groene, ruw aanvoelende blad is onderaan breder en loopt spits uit. De stengel heeft een knoopvormige basis.