Uw gelegde grasmatten in goede conditie houden, betekent heel wat meer dan af en toe een maaibeurt. De graskanten moeten worden schoongemaakt, het onkruid gewied, ongedierte en ziekten bestreden. Het gras moet voedsel en soms ook water krijgen, en de grasmat moet regelmatig worden belucht. Dit werk bespaart u de moeite van een drastische renovatie die bij verwaarlozing van het gazon zeker nodig zou zijn.

Het gazon van seizoen tot seizoen

Er zijn maar weinig weken in het jaar dat u niets te doen hebt aan het gazon. In vele streken blijft het gras zelfs het hele jaar door groeien en moet het dus voortdurend worden verzorgd. Wanneer het gras langzamer begint te groeien, zijn er altijd andere planten en dieren die klaarstaan om de grasmat binnen te dringen. U moet dus voortdurend op uw hoede zijn voor onkruid, ongedierte en zwamziekten, én voor de condities die deze plagen in de hand werken.

Gazononderhoud najaar en winter

De grond is normaal gezien het warmst in de late zomer en het vroege najaar, zodat dit de beste periode is om een nieuw gazon aan te leggen. In deze periode kunt u ook wat algemeen reparatiewerk uitvoeren, maar voor de toepassing van selectieve onkruidverdelgers is het wat te laat. Omdat het gras nog altijd groeit en dus regelmatig moet worden gemaaid, is het beter met een grootschalige renovatie te wachten tot het voorjaar.

Het gazon bemesten

Door het gazon een goede fosforrijke herfstbemesting te geven, bevordert u een gezonde wortelontwikkeling. Geef deze bemesting nadat u de grasmat met een vork met scherpe of holle tanden hebt belucht – door de snoei van de wortels zullen deze nieuwe scheuten gaan ontwikkelen. Naarmate de winter nadert en u het gras steeds minder vaak hoeft te maaien, kunt u gaan denken aan een topdressing met turf, bladaarde of compost.

Bladeren op uw gazon

Afgevallen bladeren moet u wegharken, omdat ze de activiteit van wormen in de hand werken. Gebruik de bladeren om een composthoop op te zetten. Voeg ze niet bij ander compostmateriaal, omdat ze de compostering ervan afremmen. Maak gewoon een afzonderlijke hoop. Na een tijdje krijgt u dan bladaarde die een prima topdressing vormt.

Ongedierte in uw gazon

In de herfstmaanden kan ongedierte zoals emelten en engerlingen een echte plaag vormen. Als u ’s nachts een natte plastic zak op het gazon laat liggen, kruipen de insecten omhoog en blijven ze ook in de ochtend op het gazon liggen. U kunt de volgende morgen zien of ze ook in uw gazon zijn binnengedrongen. Bestrijd ze eventueel met een aangepast insecticide.

Gazon in de schaduw

Gazongedeelten die zich in de schaduw bevinden, vinden baat bij een degelijke beluchting en een gift van kalk (35-70 g per m²) om de grond minder zuur te maken. Is de grasmat nogal dunnetjes, dan kunt u ze verticuteren en opnieuw inzaaien met een speciaal grasmengsel voor beschaduwde plekken.

In het begin van de winter zal de grond vaak te nat of te koud zijn om werkzaamheden uit te voeren. U kunt het gazon dan maar beter met rust laten. Toch kunnen ook in onze streken de winters zo zacht zijn dat het gras nog lang blijft groeien, zodat u nu en dan met de maaimachine op hoge stand het gras zult moeten afmaaien. Op die manier voorkomt u problemen in het voorjaar.

Gazononderhoud in het voorjaar en de zomer

Het is verbazingwekkend hoezeer zelfs de fijnste gazongrassen in de wintermaanden nog kunnen groeien. Hoe vlugger u in het voorjaar weer aan het maaien gaat, hoe beter. Is het gras die eerste keer reeds vrij lang, probeer het dan niet in één keer kort te maaien, want dit zou uw gazon voor de rest van het jaar kunnen ruïneren.

Hebt u in het najaar grasmatten laten leggen, dan kan het nodig zijn de opgevroren grasmat in het vroege voorjaar licht te walsen. Is uw grasmat al ouder, dan zult u in plaats van ze vast te rollen eerder moeten beluchten. Gebruik een stijve bezem of grashark om alle plantenresten op te ruimen en liggende stengels weer op te richten. Verticuteren zou bij een goed onderhouden gazon overbodig moeten zijn, maar wel zal het gazon baat hebben bij een lichte harkbeurt. Op grote gazons gaat het vlugger als u een mechanische bladveger gebruikt.

Mos en onkruid in uw gazon

Zowel mossen als onkruid kunt u bestrijden in het vroege voorjaar. Hebt u last van onkruid, wacht dan met de bestrijding tot het goed groeit. Na het verticuteren, om het mos en vilt op te ruimen, kan het gazon zo zijn uitgedund dat overal de grond zichtbaar is geworden. Is het weer en de toestand van de grond gunstig en is de bodem warm genoeg om zaad te laten ontkiemen, dan kunt u bijzaaien en het gras daarna met een hark wat laten inwerken. Zo zult u reeds in de winter een redelijke grasmat hebben.

Na de bestrijding van mossen en onkruid met een chemisch middel moet u zes weken wachten alvorens te zaaien. Breek het oppervlak wat open met een scherpgetande hark en zaai dan op een droge dag 20-35 g zaad per m2. Trap de grond stevig aan om het zaad vast te zetten. Repareer afgebrokkelde randen en kale plekken en zaai zo nodig opnieuw in. Zaai niet te dicht om smeul van de zaailingen te voorkomen.

Het gazon bemesten

Zodra het gazon goed is aangeslagen, past u een stikstofrijke voorjaarsbemesting toe om een gezonde bovengroei te stimuleren. Deze behandeling kunt u zo nodig later in het seizoen herhalen, maar dan met een gehalveerde dosis. In de tweede helft van de zomer is het nog beter bemesting met een te hoog stikstofgehalte te vermijden.

Op het einde van het voorjaar, wanneer het gras in het bloemstadium komt, zult u heel vaak moeten maaien. Doet u dit niet, dan schiet het gras in het zaad, waardoor het harder wordt en dus moeilijker te maaien zal zijn, vooral met een messenkooimaaier. Groeit er straatgras in uw gazon, veeg dan voor het maaien de grasmat aan zodat de korte aren rechtop komen te staan. Op die manier zullen ze door de maaiermessen worden afgesneden.

Natte zomers

In een natte zomer moet u op uw hoede zijn voor allerlei zwamziekten en het optreden van paddenstoelen, korstmossen en algen. Bij droog weer moet u de grasmat water geven voordat het gras gaat kwijnen. Geef vooral ruim water, zodat niet alleen het gras maar ook de wortels voldoende vocht krijgen. Bij heel warm weer sproeit u ‘s avonds. Wees in zo’n periode ook voorzichtig met maaien. Omdat het gras niet zo vlug zal groeien, mag u het zeker niet te kort maaien.